Frågor och svar

Generella frågor

En VIP-inbjudan till säljstarten av bostadsrätterna kommer gå ut till kölistan. Det innebär att står du i kölistan så har du möjlighet att ansöka om en bostad före alla andra.
Ja. Du kommer kunna behålla din köplats även om du väljer att inte ansöka om en lägenhet i nuläget. Kölistan kommer efter projektets tillträde lämnas till föreningen som i sin tur administrerar och förvaltar kölistan.
Föreningens stadgar reglerar för vad som gäller. Huvudmålet är att sambo ska kunna bo kvar i lägenheten. Avlider medlem övergår på grund härav den avlidnes andel i föreningen till efterlevande make, maka eller sambo.
Insatsen går in till föreningen som i sin tur är med och finansierar byggnationen, vilket bidrar till en lägre månadshyra för föreningens medlemmar.
Ja. Alla som bor på Hofs Park har fri tillgång till gemensahetsytor, vilket inkluderar pool- och relaxavdelning.
Längd: 13m; Bredd: 3,85m; Djup: 1 meter till 1,5 meter (sluttande)
Bokning för privata evenemang kommer vara möjligt för dig som bor på Hofs Park. Kooperativets styrelse beslutar om eventuell bokningsavgift samt särskilda bestämmelser.
Nej. Det kommer inte finnas uttag för motorvärmare. Däremot laddstationer för elbilar.
Ja. Det kommer finnas en övernattningslägenhet till medlemmarnas förfogande. Övernattningslägenheten kommer kunna bokas mot en kostnad.

Bostaden

Nej, tyvärr är det inte möjligt att glasa in balkongen. Husen har en levande fasad med en balkongutformning som gör att det konstruktionsmässigt inte går att glasa in balkongerna.
Medlemmar boende i lägenhet ska på egen bekostnad hålla denna i fullgott skick. Med ansvaret följer både underhålls- och reparationsskyldighet, vilket bland annat omfattar inredning och installationer i kök, badrum och övriga utrymmen tillhörande lägenheten.
Mikro ingår inte, men köket är förberett för installation av inbyggnadsmikro i köksskåpet.
Duscharna är tillgänglighetsanpassade och utrustade med välvda dörrar i glas. Duschen har ingen tröskel och dörrarna kan öppnas upp helt, vilket gör det lätt att köra in till exempel en duschstol. Duschen är även utrustad med kontrastmarkering på vägg, duschhandtag och mindre halkförebyggande klinkerplattor i duschhörnan.
Ja. Alla lägenheter har i regel persienner som standard. Undantaget är fasta fönsterpartier som har särskild brandklassning.
Husdjur är tillåtet på Hofs Park men ska hållas under uppsikt och vara kopplade på allmänna platser.
Majoriteten av lägenhetsförråden finns i lägenheterna. Detta för att prioritera aktivitets- och gemensamhetsytor för boende på Hofs Park. Ett fåtal lägenheter i hus E och F har externa lägenhetsförråd i bottenplan i F-huset.

Ekonomi

En parkeringsplats kostar 550 kr per månad. Elbilsplats kommer finnas att hyra mot en högre hyra.
Varje lägenhet har individuell mätning av el och vatten vilket debiteras hyresgästen efter faktisk förbrukning. Utöver den individuella mätningen tillkommer också kostnad för hemförsäkring, avgift till fiberleverantör samt eventuell parkering.