Frågor och svar

Generella frågor

Föreningens stadgar reglerar för vad som gäller. Huvudmålet är att sambo ska kunna bo kvar i lägenheten. Avlider medlem övergår på grund härav den avlidnes andel i föreningen till efterlevande make, maka eller sambo.
Dödsboet har rätt till insatsen.

Bostaden

Husdjur är tillåtet på Hofs Park men ska hållas under uppsikt och vara kopplade på allmänna platser.

Ekonomi

En bokningsavgift om 10 000 kr faktureras i samband med att hyreskontraktet tecknas. Bokningsavgiften tillgodoräknas och avräknas mot upplåtelseinsatsen.
En bokningsavgift om 10 000 kr faktureras i samband med att hyreskontraktet tecknas. Återstående del av upplåtelseinsatsen betalas till föreningen cirka en månad före tillträdet, enligt faktura utställd av föreningen.